Základní myšlenkou Czech Deco Teamu je uvědomění si, že každá budova se skládá z velkého množství výrobků, které jsou dodávány samostatně různými specializovanými firmami. Je přitom velkou chybou, že se tyto firmy vzájemně neznají, nepodporují se a navíc vynakládají nemalé finanční investice s cílem dostat se do stejného prostoru.

Czech Deco Team sjednotil nejen významné české výrobce a dodavatele, ale propojil je i s desítkami architektů, pro které se stal partnerem pro realizace interiérů staveb a zdrojem zakázek. Každý klient jakékoliv společnosti firem Czech Deco Teamu tak nyní získává přístup k prakticky všem druhům výrobků a služeb.

CÍLE Czech Deco Teamu

  • Skutečná vzájemná spolupráce za účelem realizování zakázek
  • Vzájemná marketingová propagace
  • Zajišťování práce pro architekty a asistování při realizacích
  • Vzájemná kultivace nabídky a služeb ve směru ke spokojenému klientovi = neocenitelná zpětná vazba ve vztahu – dodavatel – architekt – klient
  • Budování silné české značky kvality
  • Osvěta v české společnosti ve vztahu k využívání architektů jako specialistů pro tvorbu kvalitního prostředí
  • Spolupráce s universitami
  • Vytvoření „české Ikey“.
  • Expanze na evropský trh s našimi firmami a našimi architekty pod značkou Czech Deco Team
  • Spuštění celosvětové sociální sítě pro architekty www.inspireli.com a zajištění práce českým architektům po celé planetě
Přejít na web Czech Deco Teamu Karel Smejkal

Ing. Karel Smejkal, Ph.D. - zakladatel a předseda